Var går gränsen för diskriminering?

Svar: Det är väldigt svårt att svara på. Men att diskriminering är förbjudet innebär inte att alla måste behandlas exakt likadant. Man måste veta orsaken till varför någon behandlar någon annan annorlunda.