Vad gör jag om någon dricker för mycket?

Om du oroar dig för att någon dricker för mycket alkohol bör du prata med någon vuxen. Exempelvis en skolkurator, skolpsykolog eller en skolsköterska. 

Om du vill prata med någon och vara anonym kan du kontakta Bris genom att ringa 116 111 eller via e-post eller chatt på deras webbplats bris.se. Du kan också ringa till Jourhavande kompis (020-222 444), en telefonjour som är öppen de flesta kvällar. 

Om du inte får det stöd du behöver kanske du behöver hjälp från kommunens socialtjänst. De hjälper unga människor som har det svårt. Först och främst ska de lyssna på vad du vill berätta. Sedan kommer de att försöka prata med dina föräldrar. Du kan nå socialtjänsten genom din kommuns växel.

Om något allvarligt händer och du behöver hjälp fort ska du ringa polisen på 112.