Får barn bestämma vilken skola de ska gå i?

Svar: Nej, det är föräldrarna som bestämmer det. Men i en sådan viktig fråga måste förstås föräldrarna lyssna på vad barnen säger.