Hur mycket läxor och prov får man ge i skolan?

Svar: Några regler kring läxor finns inte. Men det är viktigt att barn och unga har tid med annat än läxor, att de även får chans att ta igen sig och umgås med sina kompisar på fritiden.