Vad gör man när maten i skolan smakar illa?

Svar: Det är olika från skola till skola hur maten smakar. Tycker många på din skola att maten smakar illa bör ni ta upp frågan med rektorn. Prata också med ditt elevråd.