Vem bestämmer hur lång en skoldag får vara?

Svar: Det står i lagen att skoldagen får vara högst 8 timmar i grundskolan. Om du går i årskurs ett eller två får skoldagen vara högst sex timmar. En skoldag består av både lektioner och raster.