Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Gör du ett skolarbete?

Ska du göra ett skolarbete om barnkonventionen? Här har vi samlat lite idéer som vi hoppas du har nytta av.

Två tjejer sitter vid en skolbänk med en bärbar dator

Vad är Barnombudsmannen?

Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Vårt uppdrag är att få Sverige att förverkliga barnkonventionen. Vi försöker få statliga myndigheter, kommuner och landsting att arbeta som barnkonventionen säger. 

Barnkonventionen ger barn egna rättigheter. Den gäller alla barn. Det finns cirka två miljoner barn i Sverige. 

Vad gör Barnombudsmannen?

Vi som jobbar på Barnombudsmannen för fram era rättigheter och intressen till dem som bestämmer. Vi tittar noga på om Sverige gör det man lovat och på vilka områden det finns brister.

Varje år fördjupar vi oss i några frågor som rör barn. De senaste åren har vi tittat särskilt på hur barn i utsatta situationer har det. Här är några exempel:

 • Barn med funktionsnedsättning och samhällets stöd
 • Barn som utsätts för kränkande behandling i skolan
 • Barn med psykisk ohälsa
 • Barn i arrest och häkte
 • Barn som utsätts för våld i nära relationer
 • Barn som vräks från sitt hem
 • Hur ensamkommande flyktingbarn tas emot i Sverige

Varje år ger Barnombudsmannen ut en rapport som handlar om det ämne vi valt att fördjupa oss i. Här hittar du våra årsrapporter.

Tips på vad du kan göra

 • Vad ger Barnombudsmannens arbete för resultat? Jämför våra årsrapporter med de beslut regeringen fattar. Finns det viktiga områden som vi borde ta tag i?

 • Gör en undersökning bland dina klasskamrater. Hur mycket vet de om barnkonventionen? Var finns det kunskapsluckor? Varför är det viktigt att känna till sina rättigheter?

 • Vad gör din kommun för barns rättigheter? Sök fakta om barns livsvillkor och jämför med vad barnkonventionen säger. Finns det barn som saknar grundläggande rättigheter?

 • Ta reda på hur politikerna i din kommun fattar beslut. Hur lyssnar de till barnens åsikter när exempelvis en väg ska byggas eller när de fördelar pengar till fritidsaktiviteter?

 • Fråga tjänstemännen inom olika verksamheter hur de använder sig av barnkonventionen i sitt arbete. Exempelvis socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller kulturförvaltningen. Har du förslag på hur de kan bli bättre?

 • Välj en fråga som är viktig för dig i ditt liv och titta på vad Barnombudsmannen har för åsikt. Du kan använda våra så kallade remissvar där vi berättar vad vi tycker om nya lagar. Du kan också titta på vad vi säger i debattartiklar eller i media.

 • På Max18 finns information och statistik om hur barn och unga har det i Sverige. Du kan hitta statistik inom olika områden.

 • Vad betyder barnkonventionen för dig och dina kompisar? Och hur tycker du att dina rättigheter respekteras i din vardag? Illustrera barnkonventionen i en bild eller gör en kortfilm! Berätta hur det är att leva som barn och ung i Sverige idag, vad som är bra och vad som borde förändras.

Lättläst om rättigheter

Vuxen med barn i famnen. Illustration från skriften lättläst version av barnkonventionen.

Vår lättlästa text om barnkonventionen är skriven med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med.

Ladda ner skriften här