"Familj betyder trygghet"

Barnombudsmannen har samlat några barn i Töreboda för att prata om barnkonventionen och artikeln som handlar om rätten till din familj.

Fyra ungdomar i ett klassrum

Anna Bengtsson 7C, Axel Lindgren 8B, Emma Wallskog 6D, Louise Rask 9A och Fabian Wernborg 6D (Fabian saknas på bilden).

Töreboda ligger vid Göta kanal, mitt emellan Vänern och Vättern har drygt 9.000 invånare. Anna, Axel, Fabian, Emma och Louise går i Centralskolan som är en skola från årskurs 6 till och med årskurs 9. Skolan ligger mitt i Töreboda Centrum.

I FN:s barnkonvention står det att varje barn har rätt att få växa upp i en familjemiljö, och att ha en familj innebär en rättighet för barnet men också en skyldighet för föräldern (den som är vårdnadshavare, har ansvar för barnet). Vårdnadshavaren ska se till att barnet har det bra och får vad det behöver. En familj kan se ut på många olika sätt.

Louise tycker att själva ordet barnkonventionen är ett krångligt och svårt ord och de andra nickar instämmande.

– Jag visste inte att det fanns något som heter barnkonventionen, däremot vet jag ju mycket väl att barn har rättigheter. Det är ju lättare att förstå när man säger barns rättigheter istället för barnkonventionen.

De resonerar kring vad de tror rätten till familjen egentligen innebär.

– Barn måste ju ha en målsman, en person som är ansvarig för barnet. Familjen är ju dem man bor hos, säger Axel.

Det betyder ju också att man inte ska tas från sina föräldrar, säger Anna.

Alla är eniga om att en familj kan se ut på alla sätt och att det inte måste handla om ens biologiska föräldrar.

– En del bor på ungdomshem eller fosterhem, Eller så kan man bo med sin moster, farmor och farfar, eller någon annan i släkten, säger Louise.

– Man kan ju vara adopterad, och många har ju skiljt sig också. Så länge någon kan ta hand om en så är ju det ens familj, menar Axel.

– I en del familjer kan det ju finnas två pappor eller två mammor, homosexuella föräldrar konstaterar Anna.

– Eller det måste ju inte finnas barn alls det kan ju lika gärna vara två vuxna eller en människa med hundar, fortsätter hon.

Vanligast med två barn
I Sverige är det vanligt med tvåbarns-familjer, men i andra länder ser det annorlunda ut menar Axel som tar upp Kina som exempel.

– I Kina får man bara ha ett barn, man får inte skaffa fler för att de är så många människor där.

Emma berättar att det finns en del familjer i Sverige med många barn också.
– Även om det är vanligare med två barn så känner man ju till familjer som har sju barn.

Louise, håller med och berättar om en familj hon känner som har åtta söner.

– Ja, och så har man ju sett på tv om stora familjer som har massor med barn, fyller Fabian i.

De kommer fram till att det lika gärna kan vara tvärtom. Istället för att två vuxna har många barn så kan det ju också finnas familjer där det finns många vuxna. En del barn har ju fler föräldrar eftersom många föräldrar gifter om sig.

Att vara med sin familj kan kännas som en självklarhet för alla fem men de inser också att det inte alltid är så för alla barn. I vårdnadstvister eller där en förälder sitter i fängelse. Men barn har ju alltid rätt till båda sina föräldrar.

Husdjur lika viktigt som syskon

Fabian berättar att förutom lillebror finns det både katter, hästar och hundar hemma hos honom.

– Om jag skulle välja mellan min bror och mitt djur så skulle jag ju självklart välja min bror, men man tänker ändå att djuren ingår i familjen, säger Fabian.

Anna, Louise och Fabian är överens om att husdjur är som familjemedlemmar, som syskon nästan.

– Om inte min pappa hade varit pälsallergiker så skulle vi också ha djur. Mamma och jag älskar hundar, säger Emma lite drömmande.

Emma och Louise påpekar hur bra det är att växa upp med syskon.

– Det som är så bra med syskonrollen är att man måste lära sig att dela med sig, och så lär man sig att älska en människa på ett speciellt sätt, tror Louise.

Alla vill ha två barn var i framtiden. Gärna en tjej och en kille.
Till sist får de chansen att beskriva vad ordet familj betyder för dem:

– Familj betyder trygghet, säger Anna.

– Man har alltid någon att prata med tack vare sin familj, säger Emma.

– Familj, det betyder ju kärlek förstås, säger Louise med ett fniss.