Du har rätt att vara med och bestämma

De som bestämmer om sådant som rör dig ska tänka på vad som är bäst för dig. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på din åsikt.

Barnkonventionen om din rätt till inflytande