Du har rätt till kunskap och information

Du har rätt att få information om sådant som rör dig och ditt liv. Du ska också få veta vad som händer i världen. Den som berättar något för dig måste göra det så att du förstår.

Barnkonventionen om din rätt till kunskap och information