Du har rätt till utbildning

Du har rätt att gå i skolan. Du har rätt att få lära dig sådant som är viktigt att kunna. Skolan skall ge dig möjlighet att utvecklas.

Barnkonventionen om din rätt till utbildning