Ingen får göra dig illa

Ingen får göra dig illa. Du har rätt till skydd mot allt som kan skada dig. Om du blir illa behandlad ska du kunna få stöd och hjälp.

Barnkonventionen om din rätt till skydd