Fler ställen där du kan få hjälp och stöd

Brottsofferjouren - hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är närstående.

Ecpat - en barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av barnsexhandel.

Nationella hjälplinjen - erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris.

RFSLs brottsofferjour - för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld.

UMO.se - en ungdomsmottagning på webben

Majblomman - delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år och anordnar läger.

Kuling.nu - en möteplats och en informationssida för dig som har en förälder med psykisk ohälsa.