Här kan du göra en anmälan

Om det inte hjälper att prata med någon vuxen i din närhet kan du göra en anmälan. Här hittar du en lista på myndigheter och organisationer som du kan kontakta.

Barn- och elevombudet (BEO) - arbetar mot mobbning och kränkningar i skolan.

Diskrimineringsombudsmannen - arbetar för lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering.

Ecpat Hotline - här kan du tipsa om misstänkt barnsexhandel: barnpornografi, grooming och barnsexturism.

Justitiekanslern - klaga på en myndighet eller en domstol.

Justitieombudsmannen - om du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende.

Konsumentombudsmannen - jobbar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras.

Polisen - om situationen är akut ska du alltid ringa 112.

Skolväsendets överklagandenämnd - bevakar din rätt i skolan.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Barn och unga inom vård och omsorg kan kontakta IVO:s Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Ring, mejla eller chatta anonymt med IVO. Läs mer på ivo.se/barn-unga

Skolinspektionen - granskar skolor.