Behandling av personuppgifter - för barn och unga

Här kan du läsa om hur Barnombudsmannen behandlar personuppgifter.

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress, din internetanslutning, bilder, eller e-postadress

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Barnombudsmannen är ansvarig för hur personuppgifterna som kommer in till oss behandlas. Om du vill komma i kontakt med Barnombudsmannen kan du ringa 08-692 29 50 eller skicka e-post till: info@barnombudsmannen.se

Lena Hallberg är Barnombudsmannens dataskyddsombud. Om du vill kontakta henne kan du ringa 08-692 29 72 eller skicka e-post till: lena.hallberg@barnombudsmannen.se

Inkomna uppgifter och offentlighet
Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Det du skickar in till Barnombudsmannen kan i vissa fall lämnas ut till den som begär det. Alla uppgifter som lämnas ut undersöks noga så att inte för privat och personlig information lämnas ut.

Ändamål för behandling av personuppgifter
Eftersom det är en del av vårt uppdrag behandlar Barnombudsmannen personuppgifter för att
• göra utskick vid inbjudningar
• samla barns erfarenheter och åsikter i olika forum
• göra undersökningar om barns villkor
• göra anmälningar till lämpliga myndigheter om barn far illa.

Barnombudsmannen behandlar också personuppgifter för exempelvis dessa anledningar:
• om du söker jobb på Barnombudsmannen
• om du köper något som du ska betala för.

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter när du går in på vår webbplats för att
• du ska kunna beställa rapporter och broschyrer
• du ska kunna prenumerera på pressmeddelanden och nyhetsbrev via e-post
• vi ska veta hur många som besöker vår webbplats
• vi ska kunna svara på frågor via e-post.

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos Barnombudsmannen, oavsett om de samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du skriva till oss där du begär detta och signerar det med din namnunderskrift. Förfrågan om behandling av personuppgifter.

Rätt att begära rättelse
Barnombudsmannen ska rätta felaktiga uppgifter om dig som inte stämmer. Du har också rätt att begära att uppgifter som inte har behandlats rätt tas bort.

Hur länge sparas personuppgifter?
Barnombudsmannen försöker alltid att lagra så lite personuppgifter om dig som möjligt och sparar inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt.
Vill du veta mer kontaktar du dataskyddsombudet.