Hur många barn mellan
  upp
  ner
 • 16-18
 • 13-15
 • 10-12
år
  upp
  ner
 • är ledsna eller nere
 • är spända och nervösa
 • har besökt kulturaktiviteter
 • läser böcker
 • följer nyheterna
 • utsätts för kränkningar i skolan
 • har inflytande i skolan
 • har inflytande hemma
?
Visa: Figurer
Staplar Flickor och Pojkar
Alla
Alla
Flickor
Pojkar

av barnen mellan  .
av flickorna mellan  .
av pojkarna mellan  .

Vanliga frågor om statistik för barn och unga

 • Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyråns årliga undersökning där barn och unga mellan 10 och 18 år svarar på frågor om sitt liv och sin vardag.

 • År 2013/2014 var det 1403 barn i åldrarna 10 till 18 år som svarade på frågorna. 

 • Procent betyder ”per hundra”. Man använder procent för att ange andelar. Procentsiffran visar hur många barn i en grupp med hundra barn som har svarat på ett visst sätt. I den här undersökningen är det drygt tusen barn som har svarat på frågorna. 20 barn av hundra blir 20 procent. Av tusen barn är 20 procent 200 barn. På så sätt kan man jämföra grupper som är olika stora.

Länkar till andra statistiktjänster

 • Brottsförebyggande rådet, Brå, har fakta och statistik för ungdomar om brott på Brottsrummet. 

  Till Brottsrummet.

 • Gapminder visar filmer med professor Hans Rosling som berättar om statistik från hela världen. De flesta filmerna är på engelska. 

  Till Gapminder.

 • På Globalis hittar du statistik som FN-förbundet har samlat, där kan du jämföra hur det ser ut i Sverige med andra länder. 

  Till Globalis.

Max18 - Statistik om barn och unga