Länkar

Här har vi samlat andra aktörers statsistiktjänster som har liknande statistik som Barnombudsmannen.

Länkar till andra statistiktjänster

  • Brottsförebyggande rådet, Brå, har fakta och statistik för ungdomar om brott på Brottsrummet. 

    Till Brottsrummet.

  • Gapminder visar filmer med professor Hans Rosling som berättar om statistik från hela världen. De flesta filmerna är på engelska. 

    Till Gapminder.

  • På Globalis hittar du statistik som FN-förbundet har samlat, där kan du jämföra hur det ser ut i Sverige med andra länder. 

    Till Globalis.