Hur använder man statistiksnurran?

Du kan själv välja vilken åldersgrupp och fråga du vill se resultatet för. Eller låt statistiksnurran slumpa fram ett resultat! Välj mellan att se resultatet uppdelat på flickor och pojkar eller för alla tillsammans. Du kan också välja att se resultatet som ett stapeldiagram istället för figurer.