Hur går undersökningen till?

Undersökningen görs på telefon och barnen får frågor om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. Svaren på frågorna kan sedan kopplas till uppgifter som de vuxna personerna i hushållet har lämnat, exempelvis föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.