Hur samlas uppgifterna in som visas i statistiksnurran?

Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyråns årliga undersökning där barn och unga mellan 10 och 18 år svarar på frågor om sitt liv och sin vardag.