Kan man jämföra på andra sätt än mellan flickor och pojkar och olika åldrar?

Andra så kallade bakgrundsfaktorer än kön och ålder är också viktiga, men vi vill göra presentationen enkel och lättbegriplig på barn- och ungasidorna. Vill du fördjupa dig kring andra bakgrundsfaktorer kan du testa statistiklabbet på Max18.