Vad är kulturaktiviteter?

Med kulturaktiviteter menas här besök på teater, bio, museum, konstutställning, bibliotek eller konsert.