Vad är statistik?

Statistik är uppgifter som beskriver en sak eller en händelse med siffror, som till exempel hur många ungdomar som gick ut nionde klass i Örebro län förra året eller vilken idrottsaktivitet som var vanligast bland 10-åriga flickor under samma år. Uppgifterna kan komma från olika ställen. De kan till exempel vara hämtade från register hos olika myndigheter eller ha samlats in genom frågor som skickats hem till olika personer. Uppgifterna kan också vara insamlade vid intervjuer. Då kan en intervjuare ställa frågor per telefon eller komma hem till personen den ska intervjua. Resultatet presenteras ofta i form av procentsatser, tabeller eller diagram.