Vad är Statistiska centralbyrån, SCB?

Statistiska centralbyrån mäter och samlar in data och uppgifter för att ge regeringen, myndigheter och företag statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB har statistik över de flesta områden i samhället som ekonomi, levnadsförhållanden, näringsliv, befolkning, miljö, transporter och demokrati.