Vad menas med inflytande i skolan?

Det innebär att få vara med och bestämma när man ska ha läxor och prov och hur skolmiljön ska se ut.