Varför är inte yngre barn med?

Det är framförallt för att både frågor och metod måste anpassas om man ska fråga yngre barn. Det är till exempel svårt att intervjua små barn på telefon.