Varför har Barnombudsmannen tagit fram Max18?

Max18 drivs av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som regeringen tycker är viktig för barns rättigheter. Målet med Max18 är att följa upp och visa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige.