Vilka barn har man frågat?

Barnen har valts ut genom att någon av föräldrarna har intervjuats i en annan undersökning som heter Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).