Asylsökande

En person som flytt sitt eget land, en flykting, som söker tillstånd att få stanna i ett främmande land.