Avhyst

Att bli avhyst, eller vräkt som en del säger, betyder att man måste lämna den lägenhet eller det hus man hyr. Anledningen till att man vräks kan vara att man inte har betalat hyran under en tid och har skulder.