Avskiljning

Att bli avskild, till exempel på SiS eller HVB, betyder att du under en kortare tid får vara ensam i ett särskilt rum som personalen kan låsa. Under hela tiden ska personalen ha koll på dig så att du mår bra.

Du som är avskild får aldrig vara det mer än ett dygn, 24 timmar. Anledningar till avskiljning kan till exempel vara att du är våldsam eller påverkad av alkohol eller droger. Så fort du har lugnat ner dig igen ska du få komma tillbaka till de andra