Barn

Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn.