Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som de flesta säger, innehåller rättigheter som varje barn ska ha. Barnkonventionen gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land.