Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är både en myndighet och en person. Den person som kallas för barnombudsmannen är chef för myndigheten. Sedan 2018 är Elisabeth Dahlin barnombudsman.

Barnombudsmannens uppgift är att bevaka att Sverige tar hänsyn till barns och ungas rättigheter. Det gör man bland annat genom att träffa barn och unga för att ta reda på hur de har det.