Behovsprövning

Det här ordet används när vuxna har ont om pengar till viktiga saker som till exempel mat och hyra och kontaktar soc för att höra om de kan få ekonomiskt bistånd (kallades förut för socialbidrag).

Innan soc bestämmer om den vuxna kan få något ekonomiskt stöd eller inte tar de reda på sådant som varför man har svårt att få pengarna att räcka till och varför man behöver hjälp av soc. Det kallas för att soc gör en behovsprövning = tar reda på varför och till vad man