Beteendefall

Du som är ung kan bli LVU:ad om du gör saker som inte är bra för dig, till exempel gör olagliga saker, tar droger eller dricker alkohol och det finns en allvarlig risk för din hälsa.

Ibland kallar soc det för ”beteendefall”, alltså att bli LVU:ad för något du själv gör, ditt beteende.