Bistånd

Soc kan ge familjer som behöver stöd och hjälp ekonomiskt bistånd. Bistånd är pengar för att kunna betala räkningar och sådant som är nödvändigt för att familjen ska klara sig. För att kunna ansöka om bistånd måste du vara över 18 år.

Förut kallades bistånd för socialbidrag.