Bristande omsorg

När föräldrar inte kan ta hand om sitt eller sina barn på ett bra sätt kallas det ibland för att de "brister i omsorg" om barnet/barnen.