Brottslig verksamhet

Allvarligare brott eller om man upprepar brott flera gånger brukar klassas som "brottslig verksamhet". Till exempel om du rånar andra eller säljer droger.