Brottsoffer

Den som har varit med om eller blivit utsatt för ett brott kallas ibland för brottsoffer.

Det spelar ingen roll vilket brottet är, utan kan vara allt från att du har fått din mobiltelefon stulen till att du har blivit slagen eller utsatt för sexuella övergrepp. Du räknas också som brottsoffer om du har varit vittne till våld hemma.

Den som har gjort brottet kallas för gärningsman (även om det är en kvinna).