Brottsskadeersättning

Du som har varit med om våld, hot eller övergrepp har rätt till brottsskadeersättning, pengar, om du:

  • själv är utsatt för våld, hot eller övergrepp i familjen

  • sett eller hört när någon annan i familjen blir utsatt för våld, hot eller övergrepp 

Läs mer om brottskadersättning hos Brottsoffermyndigheten.