Eget beteende

"Eget beteende" används för att beskriva saker du själv gör och som kan skada dig.

Det kan vara allt från skolk och brott till självskadebeteende och missbruk.