Familjebehandling

Om hela din familj behöver stöd och hjälp kan soc föreslå familjebehandling. Till exempel om bråkar ni ofta, du eller ett syskon har en ätstörning eller skolkar mycket eller om någon i familjen har problem med alkohol eller droger.