Fara illa

"Fara illa" är ett uttryck som ofta används för att beskriva att ett barn inte har det bra.

Det kan bland annat betyda att du inte har det bra hemma, till exempel med föräldrar som missbrukar eller som mår psykiskt dåligt. Det kan också betyda att du är eller riskerar att bli utsatt för våld eller sexuella övergrepp hemma.

Fara illa kan även betyda att du själv gör saker som inte är bra för dig, till exempel missbrukar, begår brott eller skolkar.