Fingerade personuppgifter

Betyder ungefär påhittade personuppgifter. Om du får fingerade personuppgifter får ett nytt namn, nytt personnummer och måste flytta till en ny ort.