Föräldrabalken

Föräldrabalken är den del av Sveriges lag som bland annat handlar om vilket ansvar föräldrar har för sina barn. Där i finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omtanke barnen har rätt till.