Förmyndare

Förmyndare kallas en vuxen som har hand om dina pengar eller saker du äger tills du har fyllt 18 år och är myndig. Att vara myndig betyder att dina föräldrar inte har ansvar för dig längre. 

Oftast är det dina föräldrar (vårdnadshavare) som är dina förmyndare.