Försörjningsstöd

Försörjningsstöd kallades förut för socialbidrag och är det samma som bistånd. Med försörjning menar man pengar för att klara av att betala till exempel hyra och mat. Det är bara vuxna över 18 år som kan söka försörjningsstöd hos socialtjänsten.