Funktionsnedsättning

Det finns många olika former av funktionsnedsättningar. Du kan till exempel vara synskadad eller ha svårt att röra kroppen. Du kan också ha en sjukdom som inte går över, ha svårt att koncentrera dig eller att lära dig nya saker. 

En del har en funktionsnedsättning, andra har flera. Du kan födas med en funktionsnedsättning eller få en efter en sjukdom eller olyckshändelse.

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva extra hjälp med vissa saker. Men när det gäller mycket fungerar barn med funktionsnedsättning på samma sätt som andra barn.