Genomförandeplan

Om du till exempel ska flytta till ett familjehem eller HVB ska soc skriva en genomförandeplan. I planen ska det stå vilken vård du ska få och hur du ska få den.

Soc ska lyssna på vad du tycker, känner och vill när de skriver den här planen.